به مرگ حیوانات به دلیل برخورد با خودروها در جاده‌ها، جاده کشی گفته می‌شود. برخورد با حیوانات در جاده‌ها دارای پیامدهای منفی از جمله: جراحت و مرگ حیوانات، خطر برای سرنشینان خودروها، نابودی گونه‌های در معرض خطر، آسیب به خودروها، ایجاد منظره‌ای با بار روانی منفی میباشد. در دوران تعطیلی دانشگاه، به علت تردد کمتر، روباه ها قسمتهایی از دانشگاه را به عنوان نقاط امن انتخاب کرده اند، اما با بازگشایی مجدد و تردد بیشتر، منجر به افزایش ناامنی شده است. از طرفی هم این جانداران در شب، قابلیت تخمین زدن با سرعت بالا را ندارند و دچار خطا میشوند و نور شدید، پستانداران شب فعال را شوکه و غافلگیر میکند که این عوامل باعث مواجهه با صحنه های دلخراش مرگ و صدمات میشود. در چندین نقطه از دانشگاه حضور آنها رو شاهد هستیم اما بیشترین حضور را در مسیرهای منتهی به مرکز رفاهی شماره 2 و همچنین به علت وجود جونده ی بیشتر در حدفاصل درب جنوبی تا درب غربی میباشد. بنابراین باید تمامی دانشگاهیان عزیز در تعیین سرعت خودروهای شخصی، با ملاحظه ی بیشتری برخورد کنند.

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو