مسابقه كتابخواني
 
نام كتاب: كودك و طبيعت 
نويسندگان: پیتر کان, استفن کلرت
مترجمين: عبدالحسين وهاب زاده، آرش حسينيان
انتشارات: جهاد دانشگاهي مشهد
قيمت كتاب: ١٦٠٠٠ تومان
جايزه مسابقه: كارت هديه ١٠٠ هزار توماني به ٥ نفر برتر 
عزيزاني كه مايل به تهيه ي كتاب هستند ميتوانند اين كتاب را با تخفيف ٥٠٪؜ از دفتر دانشگاه سبز تهيه نمايند.
علاقمندان به شركت در اين مسابقه ميتوانند جهت ثبت نام تا روزسه شنبه ٩۹/۰٢/۳۰ با دفتر دانشگاه سبز تماس بگيرند:
 
٣٨٨٠٢٢٢٦
٣٨٨٠٢٢٦٧
٠٩٠٥٤٨٢١١٣١
 همچنین اسامی برندگان در تاریخ ۹۹/۰۳/۱۵ اعلام خواهد شد.
 
 

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو