مسابقه#رد_ پای_ سبز


به منظور تشویق و افزایش دغدغه مندی افراد نسبت به محیط زیست، مسابقه ای تحت عنوان رد_ پای_ سبز در اینستاگرام برگزار شد. نحوه ی برگزاری مسابقه به این صورت بود که افراد در زندگی روزمره، از نشانه هایی که تداعی گر حس طبیعت باشد درصفحه ی اینستاگرامی خود با اسم دانشگاه سبز ارسال و در قبال آن به بهترین عکس جایزه ای اهدا گردید.

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو