پویش جمع‌آوری درب بطری دانشگاه فردوسی مشهد

از فرودین ماه سال 1396 انجمن علمی زیست‌شناسی همکاری با کمپین جمع‎‌آوری درب بطری آرتوان را آغاز نمود. تعداد 6 باکس مخصوص جمع‌آوری درب بطری از کمیپن آرتوان به انجمن علمی زیست‌شناسی تحویل داده شد. این 6 باکس در تریای دانشکده علوم(2 عدد)، وردی انجمن علمی زیست‌شناسی، تریای ادبیات(2 عدد) و تریای فجر قرار داده شد.

 


در ابتدا بطور متوسط هر 3 ماه 70 کیلو درب بطری جمع‌آوری شد. از ابتدای سال 97 با تبلیغاتی که توسط انجمن علمی صورت گرفت حمایت جامعه دانشگاه از این کمپین بیشتر شد و هر دو ماه 72 کیلو درب بطری جمع‌آوری شد.

درب‌های جمع‌آوری شده در اختیار کمیپین آرتوان قرار گرفت. عوائد حاصل از فروش آن صرف خرید ویلچر برای معلولین بی‌بضاعت می‌شود.

 

 

اگر این طرح در سطح کل دانشگاه فردوسی اجرا شود چه میزان درب بطری بازیافت خواهد شد؟

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو