خوشامدگویی دکتر سبز

بسمه تعالی

دانشگاه فردوسی مشهد با توجه به ضرورت بهره‌برداری پایدار از منابع و حفظ محیط‌ زیست و محوریت دانشگاه به عنوان الگوی «رفتار سبز» برای جامعه، از تیرماه 1381 برای اولین بار در سطح دانشگاه‌های کشور، طرح «دانشگاه سبز» را براساس اهداف و برنامه‌های محیط‌ زیستی سازمان حفاظت محیط‌ زیست به اجرا درآورد. در این راستا کمیته‌ای بنام «کمیته سبز» مرکب از نمایندگان دانشکده‌های مختلف تشکیل شد و با تشکیل کمیته‌های سبز دانشجویی در هر دانشکده، عملا کار خود را در جهت تحقق اهداف زیر آغاز کرد:
1)    صرفه جویی، بازیافت، کاهش ضایعات و استفاده مجدد از مواد، مصالح و انرژی به عنوان الگوئی برای ارائه به جامعه؛
2)     تعیین راهبردها، سیاست‌ها و فناوریهای لازم در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست؛
3)    تقویت نگرش پیشگیری آلودگی به جای پالایش؛
4)    تقویت نگرش پاسخگو بودن در برابر مسائل زیست محیطی؛
5)    ارائه برنامه2های آموزشی برای توسعه پایدار؛
6)    آشنایی عملی دانشجویان با مسائل توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست؛
7)    فراهم نمودن زمینه‌های آموزشی و پژوهشی میان رشته ای برای توسعه پایدار خصوصا در زمینه‌های پیچیده جامعه و محیط زیست؛
8)    ارائه طرحها و برنامه‌های آموزشی برای آگاهی جامعه از توسعه پایدار؛
9)    ارائه برنامه‌هایی جهت تقویت مشارکت جامعه در توسعه پایدار.
کلیه اهداف فوق با محوریت دانشگاه سبز و بر اساس کارگروهی و مشارکت کلیه اقشار دانشگاهی و بخصوص دانشجویان استوار گردید و برنامه‌های اجرائی آن اعلام شد.
خوشبختانه با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست در تاریخ 14/11/1381 و نیز اعلان طرح «مدیریت سبز» در سال 1382 از طرف دولت این حرکت زیست‌محیطی مورد توجه بیشتری قرار گرفت و دانشگاه سبز دامنه فعالیتهای خود را گسترده‌تر نمود.
تاریخچه فعالیت‌های انجام شده‌ی کمیته سبز در دهه  80 در فایل PDF زیر قابل مشاهده است.

 

تاریخچه‌ی دانشگاه سبز

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو