شركت زيست تروند آرين، مستقر در پارك علم و فناوري خراسان، با بهره گيري از فناوري كشت بافت، نهال و نشاء سالم توليد مي نمايد.

نهال های کشت بافتی پالونیا رقم فورتوني:

نهال های تولید شده با فناوری کشت بافت، فاقد هرگونه آلودگی از جمله بیماری های باکتریایی و فیتوپلاسمایی در شركت زيست تروند آرين توليد شده است.

كشت نهال های معمولي بذري و يا قلمه اي در صورت آلوده بودن می توانند به راحتی بیماری را به مناطق و زمين بکر و فاقد آلودگي، منتقل نمایند، لذا نهال هاي كشت بافتي، سالم ترين راه براي احداث باغ و زراعت چوب به شمار مي رود.

سفارشات:
09155584645
@ZistTA

سفارش و كسب اطلاعات تكميلي از طريق كانال تلگرامي

https://t.me/ZistaRootStocks

 

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو