شرح وظایف کمیته:
- حمایت از کسب و کارهای سبز و هدایت آنها به سمت حل مسائل دانشگاه و جامعه؛
- حمایت از ایده‌های نوآورانه در حوزه‌های مرتبط با دانشگاه سبز و هدایت آنها به سمت تجاری سازی.

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو