شرح وظایف شورا:
- تعیین سیاستهای کلان دانشگاه سبز؛
- نظارت بر فعالیتهای مدیریت سبز دانشگاه؛
- بررسی و تصویب طرحهای پیشنهادی کمیته‌های دانشگاه سبز.

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو