مسابقه #سبز_ مثل_ فردوسی

به منظور شناخت زیبایی های دانشگاه فردوسی و ایجاد حس تعلق خاطر بیشتر به محیط زیست، مسابقه ی هفتگی #سبز_مثل_فردوسی در اینستاگرام ایجاد شد. مسابقه به این صورت است که هر هفته تعدادی عکس از طبیعت و فضای سبز پیرامون دانشکده ها در اینستاگرام گذاشته می شود و از دانشگاهیان خواسته می شود مکان عکس را حدس زده و به قید قرعه به یک نفر که جواب درست داده باشد، یک کارت هدیه پنجاه هزار تومانی اهدا میگردد.

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو