شرح وظایف کمیته:
- ساماندهی و ارتقاء سیستم مدیریت ایمنی و بحران در سطح پردیس دانشگاه؛
- شناسائی ساختمان ها و تاسیسات غیر استاندارد از لحاظ ایمنی و پدافند غیرعامل و برنامه‌ریزی در جهت اصلاح آنها؛
- بررسی، تکمیل و ارتقاء سیستم‌های اعلام و اطفای حریق؛
- تغییر ساختار حفاظت فیزیکی واحدها و دانشکده‌ها و حذف پستهای نگهبانی مازاد بر نیاز؛
- بهینه‌سازی نظارت تصویری واحدهای تابعه دانشکده‌ها و معابر عمومی دانشگاه؛
- ساماندهی نیروهای نگهبان به عنوان نیروهای کاوش در سطح پردیس؛
- پاسخگویی به درخواست ها و تقاضای واحد ها در زمینه امنیت ، حفاظت و عبور مرور در سطح پردیس.

 

 

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو