مديريت سبز دانشگاه فردوسي مشهد با همكاري مرکز بهداشت دانشگاه و تيم G.O.G به مناسبت روز زمين پاك برگزار ميكند:

"برنامه پاكسازي پرديس دانشگاه"

مكان: روبروي مجتمع آبي پرديس دانشگاه

زمان: چهارشنبه ٣١ فروردين ماه ساعت ١٠ صبح

به تمامي مشاركت كنندگان يك جلسه آشنايي سواركاري تعلق خواهد گرفت.

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو