مدیریت سبز دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری تیم جی.او.جی برگزار می‌کند

بازدید علمی از رودخانه کشف رود

برای شرکت در بازدید علمی به آیدی تلگرامی (@green_university)  دانشگاه سبز پیام بگذارید

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو