برگزاری جلسه گفتگو محور با حضور دکتر آزیتا فراشی؛ عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد و نمایندگان انجمن های علمی گروه محیط زیست و جغرافیا به مناسبت روز جهانی تالاب

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو