همه‌ساله دانشگاه‌های جهان در یک نظام رتبه‌بندی بین‌المللی بنام "گرین‌متریک" (Green Metric) در کنار هم قرار می‌گیرند تا شاخص‌های سبز بودن آنها سنجیده شود. در این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه‌ها در شش شاخص فضاها و زیرساختها، مدیریت انرژی، مدیریت پسماند، مدیریت آب، مدیریت حمل و نقل، و آموزش و تحقیقات سبز مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد نیز همچون سالهای گذشته، در این رتبه‌بندی شرکت کرد و توانست رتبه 296 را در جهان کسب کند. همچنین در مقیاس ملی، رتبه 8 را در بین 42 دانشگاه کشور به دست آوردیم و البته در بین دانشگاههای تراز اول کشور، موفق به کسب جایگاه دوم شدیم که گزارش مصور آن تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد.

جستجو پایان نامه سبز

رویدادهای پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو