1. اخبار
car-traffic
۳۰ شهریور ۱۴۰۰

آغاز به کار طرح ساماندهی تردد خودرو

همزمان با 31 شهریور ماه "روز جهانی بدون خودرو"، طرح ساماندهی ترافیک پردیس دانشگاه آغاز به کار می کند. در این طرح که یکی از طرحهای 10 گانۀ کمیتۀ مدیریت ترافیک دانشگاه سبز جهت توسعۀ حمل و نقل پایدار و دستیابی به پردیس سبز می باشد، گروههای مختلف دانشگاهی برای امکان تردد رایگان در محدودۀ پردیس در سال 1400، می بایست در سامانه طرح با استفاده از مرورگر کروم ثبت نام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید...

جستجو پایان نامه سبز


رویداد پیش رو

حامیان دانشگاه سبز

 

اتاق فکر

اپلیکیشن اکو پایا

پوستر های آموزشی

مسابقه سبز شو