کلیپ های آموزشی

‫اینفوگرافی هفته-هر هفته یک نکته‬

36296 943

  1. اخبار
  2. اطلاعیه
semester-opening
۱۳۹۷/۰۷/۲۱

حضور دانشگاه سبز در مراسم استقبال از دانشجویان نو ورود 1397

دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد با جرای طرح نه به پلاستیک در پردیس دانشگاه در مراسم استقبال از دانشجویان نو ورود 1397 حضور یافت.دانشگاه سبز به منظور تحقق هدف کلان شماره 12 سند راهبردی مدیریت سبز و آشنایی دانشجویان با مسائل مدیریت سبز و نیز اجرای طرح نه به پلاسیک و پردیس پاک در این مراسم حضور یافت و حدود...

 

 

hamyaran

kanoon

startup