اجرای طرح حذف پلاستیک در استخر مجموعه ورزشی امام علی(ع) دانشگاه با هدف تحقق شعار "نه به پلاستیک"

شعار " نه به پلاستیک" یکبار دیگر در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد رنگ عمل به خود گرفت.با اجرایی این طرح مصرف سالانه 1500کیلوگرم کیسه پلاستیکی به صفر رسید و از ساکهای پارچه ایی بعنوان گزینه جایگزین، استفاده میشود.

 

green campus2

green campus1

hamyaran

 kanoon

startup

 

Poster