حضور دانشگاه سبز در مراسم استقبال از دانشجویان نو ورود 1397

vorodiha6دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد با جرای طرح نه به پلاستیک در پردیس دانشگاه در مراسم استقبال از دانشجویان نو ورود 1397 حضور یافت.
دانشگاه سبز به منظور تحقق هدف کلان شماره 12 سند راهبردی مدیریت سبز و آشنایی دانشجویان با مسائل مدیریت سبز و نیز اجرای طرح نه به پلاسیک و پردیس پاک در این مراسم حضور یافت و حدود 780 ساک دستی پارچه ای میان دانشجویان توزیع شد.
گفتنی است این ساکهای پارچه ای دارای کارتهای تخفیف بود که دانشجویان نو ورود می توانند با مراجعه به فروشگاههای مشخص شده در پردیس دانشگاه در بازه زمانی تعیین شده از تخفیف برخوردار شوند. این طرح با همکاری کانون سبز اندیشان دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.
شایان ذکر است مراسم استقبال از دانشجویان نو ورود سال 1397 در روزهای دوم، سوم، چهارم مهر ماه در تالار دکتر رحیم زاده دانشکده علوم برگزار شد.

vorodiha9

vorodiha7

vorodiha5

vorodiha4

vorodiha3

vorodiha2

vorodiha1 

hamyaran

 kanoon

startup

 

Poster