برگزاری روز ملی کودک و محیط زیست

kid21

همزمان با روز ملی کودک و محیط زیست:

دفتر دانشگاه سبز دانشگاه فردوسی مشهد با حضور در یکی از مهد کودکهای مشهد این روز را گرامی داشت.
دکتر عادل سپهر، دبیر شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه فردوسی مشهد با همراهی دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست در 16 مهرماه ، در یکی از مهد کودکهای سطح شهر مشهد حضور یافت و ضمن تقدیم گلدان یادبود به کودکان، این روز را به آنان تبریک گفتند. این مراسم با هدف پیوند اندیشه کودکان امروز با محیط زیست و انتقال این میراث ارزشمند به فرزندان آینده، برگزار گردید.

 

kid1

kid4

kid5

 

hamyaran

 kanoon

startup

 

Poster