اجرای طرح کارمند سبز در دانشگاه فردوسی مشهد

1

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، مراسم آغاز طرح کارمند سبز با شروع نیمسال تحصیلی جدید، روز شنبه ۳۱ شهریورماه و همزمان با ۲۲ سپتامبر، روز جهانی بدون خودرو، باهدف ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه و کاهش تردد خودرو در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، با حضور دکتر کافی، رئیس محترم دانشگاه و مسئولین حوزه مدیریت سبز برگزار شد.

این مراسم هم‌راستا با برنامه‌های شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه و جهت تحقق شاخص‌های هدف کلان شماره ۱۲ سند راهبردی با شعار دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه سبز ایران می‌باشد.

در این مراسم با حضور رئیس دانشگاه و مسئولان حوزه مدیریت سبز به هریک از حوزه‌های ستادی دانشگاه تعدادی دوچرخه جهت اختصاص به کارکنان بخش اداری به‌منظور استفاده در طول روز و انجام امور اداری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد واگذار شد.

 

 

3

4

5

2

 

 

 

hamyaran

kanoon

startup