روز جهانی تنوع زیستی

سازمان ملل متحد در راستای افزایش آگاهی عموم و بالا بردن سطح درک مردم نسبت به مسائل مربوط به تنوع زیستی، روز ۲۲ می (اول خرداد) را به عنوان روز جهانی تنوع زیستی اعلام کرده است.

photo 2017-05-22 11-01-25

 

 

hamyaran

kanoon

startup